Politica de confidenţialitate

Confidenţialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ și dorim să fim deschişi și transparenţi în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

– Cine este operatorul datelor cu caracter personal? –

Site-ul www.stalpisori-statuete.ro, este deţinut și administrat de către LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ, societate română cu nr. fiscal F25/407/30.04.2004, având cod unic de înregistrare fiscală 20260269, ce poate fi contactată la adresa de e-mail: stalpisorisistatuete@gmail.com și este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteţi și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor.

– Care este scopul colectării datelor ? –

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ, le poate utiliza în următoarele scopuri :

* facturarea produselor comandate de către dumneavoastră;

* livrarea acestora;

* transmiterea de oferte, mesaje publicitare și de marketing;

* informaţii despre promoţii prin poștă, e-mail sau SMS.

LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ, poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

* realizări de rapoarte / analize;
* realizări de informări în scopuri proprii.

– Unde vă stocăm datele ? –

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate pe găzduirea web pe care activează website-ului LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ.

– Cine are acces la datele dumneavoastră ? –

Datele dumneavoastră sunt accesate doar de către LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei noastre.

– Care este temeiul legal pentru prelucrare ? –

Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizaţi datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecinţe în cazul în care refuzaţi.

– Care sunt drepturile dumneavoastră ? –

1. Dreptul la acces
Aveţi dreptul de a solicita informaţii cu privire la datele cu caracter personal pe care le deţinem despre dumneavoastră. Puteţi contacta compania noastră, care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

2. Dreptul la portabilitate
Ori de câte ori LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveţi dreptul să obţineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

3. Dreptul la rectificare
Aveţi dreptul să solicitaţi rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Daca aveţi un cont pe site-ul www.stalpisori-statuete.ro, sau sunteţi membru LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ puteţi să vă editați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră.

4. Dreptul la ştergerea datelor
Aveţi dreptul să ştergeţi oricând orice date cu caracter personal prelucrate de LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ cu excepţia următoarelor situaţii:

* aveţi o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienţi;
* aveţi o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parţial expediată;
* aveţi o datorie neplătită la LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ, indiferent de metoda de plată;
* daca există o bănuială sau aţi folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii ani;
* datoria pe care o aveţi la LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ a fost vândută unei terţe părți în ultimii trei ani sau în ultimul an pentru clienţii decedaţi;
* cererea dumneavoastră de acordare de credit a fost respinsă în ultimele trei luni;
* daca ați efectuat o achiziţie, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătura cu tranzacţia dumneavoastră conform legislaţiei de contabilitate.

5. Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim
Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ. LUPĂU V. LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

6. Dreptul la restricţionarea prelucrării
Aveţi dreptul să solicitaţi ca LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ să restricţioneze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situaţii:

* dacă vă opuneţi prelucrării în baza interesului legitim în LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ, LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ va restricţiona orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
* dacă afirmaţi că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ trebuie să restricţioneze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricţionarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
* dacă LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a va apăra drepturile în instanţă.

– Cum vă puteţi exercita drepturile ? –

Acordam o importanță deosebită protecţiei datelor cu caracter personal, astfel, compania noastră va sta la dispoziţie oricând aveţi probleme sau întrebări, trimiteţi un e-mail la stalpisorisistatuete@gmail.com.

7. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
Daca sunteţi de părere că LUPĂU V. ViOREL ÎNTREPRiNDERE iNDiViDUALĂ vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteţi contacta. De asemenea, aveţi dreptul sa adresaţi o plângere unei autorităţi de supraveghere.

– Actualizări ale Notificării de confidenţialitate –

S-ar putea să fie nevoie să ne actualizam Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Notificării de confidenţialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră.