Politica de confidențialitate

Politica de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

stâlpişori şi statuete ( i.i. Lupău Viorel) cunoaşte importanţa datelor dvs. şi se angajează să protejeze confidenţialitatea şi securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată şi practică informaţiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului stâlpişori-statuete.ro, clienţi, potenţiali clienţi, furnizori, furnizori potenţiali, consumatori, potenţiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile de mai jos. Vă rugăm să parcurgeţi aceasta Politică şi să ne adresaţi orice solicitare de detalii la datele de contact menţionate mai jos. Totodată, această Politică promovată de stâlpişori-statuete.ro are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, dispozitive de tip smartphone, tabletă, televizor. În cazul în care nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecţiei datelor cu caracter personal dar şi în termenii şi condiţiile generale, din punct de vedere al informaţiilor confidenţiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizaţi site-ul stâlpişori-statuete.ro. Conform cerinţelor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, stâlpişori-statuete.ro administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului şi achiziţionării produselor stâlpişori-statuete.ro. Prin bifarea faptului că sunteţi de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal sau după caz, prin continuarea utilizării site-ului şi serviciilor noastre ulterior parcurgerii aceste Politici, sunteţi de acord cu aceasta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1. Scopurile pentru care colectăm şi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

Stâlpişori-statuete.ro colectează şi prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare: 1. Administrarea, îmbunătăţirea şi realizarea serviciilor furnizate de site-ul stâlpişori-statuete.ro. 2. Activităţi comerciale de vânzări, cuprinzând realizare, administrare şi dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul stâlpişori-statuete.ro, administrarea conturilor clienţilor, cercetare/studii de piaţă, statistică. 3. Reclamă, marketing şi publicitate, activităţi de promovare a produselor şi serviciilor stâlpişori-statuete.ro, desfăşurare campanii promoţionale, transmitere de newsletter (buletine informative), de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentului consumatorului. 4. Activităţi de post-vânzări, cuprinzând servicii de relaţii cu clienţii, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evaluarea produselor şi serviciilor oferite, îmbunătăţirea calităţii serviciilor de reparaţii şi întreţinere a produselor comercializate prin intermediul site-ului, efectuarea intervenţiei de service, înlocuiri de produse. 5. În scop probatoriu în legătură cu activităţile de mai sus şi de arhivare.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

1. Pentru administrarea, îmbunătăţirea şi realizarea serviciilor furnizate de site-ul stâlpişori-statuete.ro

- Nume, prenume, adresa (domiciliu/reşedinţa), e-mail, sex, data şi locul naşterii, informaţii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locaţia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informaţii în legătură cu intervalul orar precum şi data la care a fost folosit website-ul stâlpişori-statuete.ro, alte informaţii care rezultă din folosirea aplicaţiilor de tip cookies;

Pentru mai multe informaţii legate de cookie-uri, vă rugăm consultaţi Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă la următorul link stâlpişori-statuete.ro

2. Pentru activităţi comerciale de vânzări, cuprinzând realizare, administrare şi dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul stâlpişori-statuete.ro, administrarea conturilor clienţilor, cercetare/studii de piaţă, statistică:

- Nume, prenume, adresa (domiciliu/reşedinţa), cod numeric personal, e-mail, sex, data şi locul naşterii, seria şi numărul cărţii de identitate, date bancare, în scopul efectuării plăţii/restituirii sumelor necuvenite, adresa de livrare

3. Pentru reclamă, marketing şi publicitate, activităţi de promovare a produselor şi serviciilor stâlpişori-statuete.ro, desfăşurarea campaniilor promoţionale, transmiterea de newsletter-e (buletine informative), de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentului consumatorului.

- Nume şi prenume, sex, data şi locul naşterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reşedinţă), obişnuinţe/preferinţe/comportament.

- În plus, stâlpişori-statuete.ro prelucrează date constând în codul numeric personal şi seria şi numărul actului de identitate strict pentru identificarea câştigătorilor campaniilor promoţionale şi pentru conformarea cu cerinţele legislaţiei fiscale.

De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca identificator unic al persoanei în funcţie de tipul concursului/promoţiei/simulării ori jocului la care participă. 4. Pentru activităţi de post vânzări, cuprinzând servicii de relaţii cu clienţii, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evaluarea produselor şi serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul stâlpişori-statuete.ro îmbunătăţirea calităţii serviciilor de reparaţii şi întreţinere a produselor comercializate prin site-ului, efectuarea intervenţiei de service, înlocuiri de produse:

- Nume şi prenume, sex, data şi locul naşterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reşedinţă), obişnuinţe/preferinţe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienţi.

- În plus, stâlpişori-statuete.ro prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie şi număr act identitate, date bancare, doar pentru situaţiile în care intervin înlocuiri de produse.

5. În scop probatoriu în legătură cu activităţile de mai sus şi de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menţionate la scopurile de mai sus, în vederea menţinerii evidenţelor legate de activităţile desfăşurate, pentru protejarea drepturilor în justiţie şi exercitarea altor drepturi conform legii şi contractelor încheiate, îndeplinirea cerinţelor de păstrare şi de arhivare a documentelor, în acord cu dispoziţiile legale. Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecţie cum ar fi codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, vor fi colectate şi prelucrate în condiţii limitative şi în concordanţă cu dispoziţiile legale, pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca societatea stâlpişori-statuete.ro să realizeze activităţile enumerate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea stâlpişori-statuete.ro de a va furniza respectivele servicii, informaţii, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activităţi din cele enumerate mai sus.

3. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menţionate mai sus, stâlpişori-statuete.ro poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

- Partenerilor contractuali ai stâlpişori-statuete.ro (cum este cazul companiilor cu care stâlpişori-statuete.ro se afla în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre), furnizori de servicii (de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entităţi care asistă stâlpişori-statuete.ro în prelucrarea de date în calitate de împuterniciţi, asiguratori, autorităţi publice (Parchet, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi alte organe abilitate ale statului), în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din acelaşi grup cu stâlpişori-statuete.ro precum şi dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.

4. Transferul Datelor cu Caracter Personal în străinătate

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastră menţionate mai sus pot fi transferate către ţări din Uniunea Europeană şi din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene. Pentru lista completa a ţărilor către care se transferă datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la detaliile de contact de mai jos. Stâlpişori-statuete.ro ia toate măsurile necesare pentru a vă asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în mod adecvat indiferent de locul în care sunt transferate.

Prin transmiterea datelor dvs. cu caracter personal către stâlpişori-statuete.ro acceptaţi (în măsura în care un acord din partea dvs. este cerut de lege), ca datele dvs. cu caracter personal:

- Să fie incluse în baza de date stâlpişori-statuete.ro şi ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate de către stâlpişori-statuete.ro, inclusiv afiliaţii şi colaboratorii săi pentru desfăşurarea şi/sau derularea activităţilor care se încadrează în scopurile de prelucrare de mai sus; acest consimţământ include şi prelucrarea datelor legate de locaţia echipamentului dvs, conform celor menţionate mai sus.

- Să poate fi transferate de către stâlpişori-statuete.ro atât afiliaţilor săi precum şi altei/altor entităţi din ţară sau străinătate, conform informaţiilor de mai sus, pentru desfăşurarea de către acestea de activităţi proprii legate de promovare şi marketing şi alte activităţi conexe acestora.

5. Prin citirea prezentei Politici aţi luat la cunoştinţă de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

- De a fi informaţi cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;

- De acces la datele dvs. cu caracter personal;

- De a solicita rectificarea, actualizarea ori ştergerea datelor în condiţiile legii - în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit şi fără justificare;

- De a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;

- De a restricţiona prelucrarea datelor personale care vă privesc;

- De a fi informat cu privire la orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau la restricţionarea prelucrării acestora;

- De a primi datele cu caracter personal pe care le-aţi furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, în vederea transmiterii acestora către alt operator;

- De a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc;

- De a vă adresa justiţiei în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislaţiei în materie.

Vă puteţi exercita aceste drepturi trimiţând un e-mail către stâlpişori şi statuete prin accesarea formularului de contact la adresa stalpisorisistatuete@gmail.com. Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa stâlpişori şi statuete, sat Cocorova, comuna Șișești, jud. Mehedinți sau de e-mail stalpisorisistatuete@gmail.com, vă puteţi exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

Să vi se confirme conform legii, faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

- Să accesaţi şi să interveniţi asupra datelor transmise;

- Să vă opuneţi prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară (cu excepţia prelucrării de marketing direct, caz în care vă puteţi opune oricând în mod gratuit şi fără justificare)

- Să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

Puteţi să vă opuneţi oricând şi fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin transmiterea către stâlpişori-statuete.ro (prin accesarea formularului de contact la adresa stalpisorisistatuete@gmail.com sau la adresa de poştă: stâlpişori şi statuete, sat Cocorova, comuna Șișești, jud. Mehedinți sau de e-mail stalpisorisistatuete@gmail.com a unei solicitări scrise, datate şi semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al stâlpişori-statuete.ro care gestionează aceste solicitări; este posibil să primiţi un mesaj prin care se confirmă că opţiunea dumneavoastră a fost notată, precum şi orice alte informaţii necesare, după caz.

De asemenea, puteţi să vă opuneţi oricând, din motive întemeiate şi legitime, conform legii, ca datele care vă vizează să facă obiectul prelucrării de către stâlpişori-statuete.ro, cu excepţia cazului în care există prevederi legale contrare. În acest scop, puteţi înainta stâlpişori-statuete.ro o cerere scrisă, datată şi semnată, la adresa de poştă: stâlpişori şi statuete, sat Cocorova, comuna Șișești, jud. Mehedinți sau de e-mail stalpisorisistatuete@gmail.com sau accesând formularul de contact la adresa stâlpişori-statuete.ro. Şi în acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către departamentul specializat al stâlpişori-statuete.ro care gestionează aceste solicitări, urmând să primiţi un răspuns din partea stâlpişori-statuete.ro şi orice alte informaţii relevante legate de solicitarea dvs.

6. Prevederi speciale legate de minori

Stâlpişori-statuete.ro nu urmăreşte în activităţile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenţie deosebită se acordă de către stâlpişori-statuete.ro pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerinţele legale şi în cazuri strict determinate.

Stâlpişori-statuete.ro nu realizează activităţi promoţionale de marketing direct faţă de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicaţii pe site-ul stâlpişori-statuete.ro ori participarea la concursuri sau campanii ale stâlpişori-statuete.ro, decât daca aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot achiziţiona produse sau servicii, solicita şi primi comunicaţii de la stâlpişori-statuete.ro numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii. De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicaţii sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exerciţiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condiţiile legii, şi având în vedere cele de mai sus.

7. Durata prelucrării datelor

Durata prelucrării datelor va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziţie, în condiţiile art. 21 din Regulamentul UE nr. 679/2016. De asemenea, stâlpişori-statuete.ro poate stoca datele cu caracter personal pe o durată mai îndelungată, în scop probatoriu şi de arhivare a documentelor fiscale, conform prevederilor legale.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate face pentru realizarea de statistici, îmbunătăţirea serviciilor, administrarea conturilor clienţilor, cercetare/studii de piaţă.

8 Alte informaţii

Vă rugăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu aceasta.

La încheierea operaţiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parţial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislaţiei speciale în vigoare, în condiţiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, stâlpişori-statuete.ro nu îşi asumă nicio responsabilitate.

 

Despre noi:


Producem ornamente de grădină, stâlpişori, popi, baluștri, fântâni arteziene, statuete decorative, statuete îngeraşi, jardiniere, vaze, pitici, statuete leu, cişmele apă curentă, statuete vulturi, ornamente de beton, etc.

INFORMAȚII DE CONTACT:


Adresă:

Romania, sat Cocorova,
comuna Șișești,
jud: Mehedinți

Telefon:

vodafone: 0721 695 473
orange: 0748 862 997

URMĂRIȚI-NE:


Facebook
YouTube
Instagram
Twitter

Program: Luni- Sâmbătă: 08:00 - 20:00